Úradná správa ŠTK ObFZ Topoľčany č. 3 zo dňa 11. júla 2018.

12.07.2018, Marián Valko

Športovo-technická komisia ObFZ:

Úradná správa ŠTK ObFZ č. 3 zo dňa 11.7.2018:

U.č.8 Oznámenie:

ŠTK ObFZ oznamuje funkcionárom FK, rozhodcom, delegátom ObFZ a ostatným záujemcom, že na internetovej stránke www.obfz-topolcany.futbalnet.sk je v sekcii LEGISLATIVA nový Rozpis majstrovských futbalových súťaží ObFZ Topoľčany pre súťažný ročník 2018/2019.

Dospelí:

U.č.7 Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času dospelých - jesenná časť s. r. 2018/2019:

VI. liga:

Čermany v sobotu v ÚHČ dospelých

Chrabrany v sobotu v ÚHČ dospelých

Nitrianska Streda v sobotu v ÚHČ dospelých

Preseľany v sobotu v ÚHČ dospelých

Rajčany v sobotu v ÚHČ dospelých

Krtovce v nedeľu o 11:00 hod.

VII. liga:

Čeľadince v sobotu v ÚHČ dospelých

Horné Štitáre v sobotu v ÚHČ dospelých

Nitrianska Blatnica v sobotu v ÚHČ dospelých

Radošina v sobotu v ÚHČ dospelých

Žochári FC v sobotu v ÚHČ dospelých na štadióne MFK Topvar Topoľčany

Šalgovce v nedeľu o 10:30 hod.

Kamanová v nedeľu o 11:00 hod.

Koniarovce v nedeľu o 11:00 hod.

Orešany v nedeľu o 11:00 hod.

Starší a mladší žiaci:

U.č.6 Zlúčené družstvá mládeže v súťažnom ročníku 2018/2019.

Starší žiaci – U15:

ŠTK ObFZ Topoľčany schválila písomnú dohodu vytvorenia spoločného družstva žiakov U15 medzi OFK Nitrianska Streda a TJ Čeladince v súťaži IV.liga-Ž-U15-ObFZ TO v súťažnom ročníku 2018/2019 na základe článku 28,ods.4-7 SP. Spoločný názov klubu v súťaži bude OFK Nitrianska Streda/TJ Čeladince. Klub č.1: OFK Nitrianska Streda, klub č.2: TJ Čeľadince. V jesennej časti s. r. 2018/2019 budú hrávať v Čeľadinciach a zostavy do zápisu o stretnutí bude nahadzovať klubový manažér ISSF TJ Čeľadince ! Nástupnícky FK – OFK Nitrianska Streda.

Mladší žiaci – U13:

ŠTK ObFZ Topoľčany schválila písomnú dohodu vytvorenia spoločného družstva žiakov U13 medzi TJ Slovan Krušovce a OFK Tesáre v súťaži IV.liga-Ž-U13-ObFZ TO v súťažnom ročníku 2018/2019 na základe článku 28,ods.4-7 SP. Spoločný názov klubu v súťaži bude TJ Slovan Krušovce/OFK Tesáre. Klub č.1: TJ Slovan Krušovce, klub č.2: OFK Tesáre. V jesennej časti s. r. 2018/2019 budú hrať v Tesároch a zostavy do zápisu o stretnutí bude nahadzovať klubový manažér ISSF OFK Tesáre ! Nástupnícky FK – OFK Tesáre.

ŠTK ObFZ Topoľčany schválila písomnú dohodu vytvorenia spoločného družstva žiakov U13 medzi OFK Krtovce a TJ ŠK Radošina v súťaži IV.liga-Ž-U13-ObFZ TO v súťažnom ročníku 2018/2019 na základe článku 28,ods.4-7 SP. Spoločný názov klubu v súťaži bude OFK Krtovce/TJ ŠK Radošina. Klub č.1: OFK Krtovce, klub č.2: TJ ŠK Radošina. V jesennej časti s. r. 2018/2019 budú hrávať v Radošine a zostavy do zápisu o stretnutí bude nahadzovať klubový manažér ISSF TJ ŠK Radošina ! Nástupnícky FK – TJ ŠK Radošina.

OFK Nitrianska Streda/TJ Čeľadince, TJ Slovan Krušovce/OFK Tesáre a OFK Krtovce/TJ ŠK Radošina predložia najneskôr do začiatku súťaží súpisku družstva s vyznačením príslušnosti jednotlivých hráčov k FK !!!

                                                                                ( M. Čulák )

image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
Prečítané: 215x