Úradná správa ŠTK ObFZ Topoľčany č. 2 zo dňa 4. júla 2018.

06.07.2018, Marián Valko

Športovo-technická komisia ObFZ:

Úradná správa ŠTK ObFZ č. 2 zo dňa 4.7.2018:

Dospelí:

U.č.2 Zaradenie družstiev dospelých do súťaží v s. r. 2018/2019 podľa losovacích čísiel:

VI. liga – ObFZ TO: 1. OFK Práznovce, 2. OFK Veľké Ripňany, 3. OFK Krnča, 4. OFK Ludanice, 5. OŠK Závada, 6. OFK Nitrianska Streda, 7. TJ Slovan Veľké Bedzany, 8. TJ Nemčice, 9. OFK obce Prašice, 10. TJ Slovan Bojná, 11. OFK Krtovce, 12. TJ Veľké Dvorany, 13. OFK Chrabrany, 14. TJ Rajčany, 15. OFK Čermany o.z., 16. TJ Slovan Preseľany.

VII. liga – ObFZ TO: 1. OFK Kuzmice, 2. OFK Nitrianska Blatnica, 3. FC Žochári, 4. TJ Zlatý klas Urmince, 5. TJ ŠK Radošina, 6. TJ Koniarovce, 7. FK Orešany, 8. TJ Kamanová, 9. OFK Horné Štitáre, 10. OFK Blesovce, 11. TJ Družstevník Norovce, 12. TJ Čeľadince, 13. Sokol Šalgovce, 14. voľný lós.

Súťaže dospelých VI. a VII. liga sú už nahodené na Futbalnete.

 

U.č.3 Zaradenie družstiev starších a mladších žiakov do súťaží v s. r. 2018/2019 podľa losovacích čísiel:

IV. liga – Ž – U15 – ObFZ TO – starší žiaci: 1. TJ Slovan Bojná, 2. OFK Veľké Ripňany, 3. OFK obce Prašice, 4. OFK Solčany, 5. TJ Družstevník Jacovce, 6. TJ Slovan Preseľany, 7. TJ Veľké Dvorany, 8. OFK Chrabrany, 9. voľný lós, 10. OFK Nitrianska Streda/Čeľadince.

ŠTK ObFZ žiada funkcionárov FK starších žiakov, aby obratom nahlásili na email: sekretar@obfztopolcany.sk zmeny hracích a ÚHČ v jesennej časti s. r. 2018/2019.

 

IV. liga – Ž – U13 – skupina A – ObFZ TO – mladší žiaci: 1. OFK Tovarníky, 2. TJ Slovan Veľké Bedzany, TJ Družstevník Jacovce, 4. TJ Zlatý klas Urmince, 5. TJ Nemčice, 6. OŠK Závada, 7. GFC Topoľčany, 8. TJ Slovan Krušovce/Tesáre, 9. TJ Slovan Bojná, 10. OFK obce Prašice.

IV. liga – Ž – U13 – skupina B – ObFZ TO – mladší žiaci: 1. OFK Krnča, 2. OFK Hrušovany, 3. TJ Oponice, 4. TJ Slovan Preseľany, 5. OFK Kovarce, 6. OTJ Horné Obdokovce, 7. OFK Krtovce/Radošina, 8. OFK Ludanice, 9. OFK Solčany, 10. OFK Nitrianska Blatnica.

ŠTK ObFZ žiada funkcionárov FK mladších žiakov, aby obratom nahlásili na email: sekretar@obfztopolcany.sk zmeny hracích a ÚHČ v jesennej časti s. r. 2018/2019.

Súťaže starších a mladších žiakov sú už nahodené na Futbalnete.

 

U.č.4 Zaradenie družstiev prípravky U10 do súťaží v s. r. 2018/2019 podľa losovacích čísiel:

Prípravka – U10 – skupina A – ObFZ TO – prípravka: 1. OŠK Závada, 2. OFK Tovarníky, 3. OFK obce Prašice, 4. OFK Kuzmice.

Prípravka – U10 – skupina B – ObFZ TO – prípravka: 1. TJ Slovan Preseľany, 2. OFK Hrušovany, 3. OFK Kovarce, 4. TJ Oponice.

Prípravka – U10 – skupina C – ObFZ TO – prípravka: 1. TJ Slovan Bojná, 2. OFK Horné Štitáre, 3. TJ ZK Urmince, 4. TJ Družstevník Jacovce.

Prípravka – U10 – skupina D – ObFZ TO – prípravka: 1. GFC Topoľčany, 2. OFK Solčany, 3. OFK Krnča, 4. TJ Slovan Veľké Bedzany.

Prípravka – U10 – skupina E – ObFZ TO – prípravka: 1. OTJ Horné Obdokovce, 2. OFK Nitrianska Streda, 3. OFK Ludanice.

Stretnutia prípraviek budú rozhodovať laici a kluboví manažéri ISSF nahodia do zápisu o stretnutí strelcov gólov a zápis priebežne uzatvoria. Správca súťaže potom zápis uzatvorí na ŠTK ObFZ !

Súťaže prípravky U10 sú už nahodené na Futbalnete. Konkrétne hracie dni a hracie časy budú nahodené po nahlásení konania turnajov jednotlivými FK na sekretariát ObFZ Topoľčany. Zatiaľ sú uvedené iba predbežné hracie dni a hracie časy !!!

                                                                              ( M. Čulák )

image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
Prečítané: 172x