Úradná správa KR ObFZ Topoľčany č. 25 zo dňa 7. marca 2018

07.03.2018, Marián Valko

Úradná správa KR ObFZ č. 25 zo dňa 7.3.2018:

U.č.10 KR ObFZ podľa Zásad pre činnosť rozhodcu zastavuje činnosť nepodmienečne na 1 MZ nasledujúcim rozhodcom ObFZ: Leonard Jakubička, Mário Kiss.

U.č.11 KR ObFZ berie na vedomie ospravedlnenie rozhodcu ObFZ Peter Žitňanský na deň 10.3.2018.

U.č.2 KR ObFZ oznamuje bývalým futbalistom a ostatným záujemcom o funkciu rozhodcu futbalu, že v mesiaci marec 2018 bude organizovať školenie nových rozhodcov futbalu pre súťaže riadené ObFZ Topoľčany. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 28.2.2018 na m: 0948 305 504, alebo email: kr.topolcany@gmail.com .

U.č.6 KR ObFZ upozorňuje rozhodcov ObFZ, aby sa ospravedlňovali vždy do utorka 16:00 hod. na email: kr.topolcany@gmail.com .Vo vážnych prípadoch po tomto čase na m: 0948 305 504.Zmeny v obsadení sledujte na novej stránke stránke ObFZ (www.obfz-topolcany.futbalnet.sk ) vždy v piatok do 20:00 hod. Po tomto čase Vám zmeny budú oznámené telefonicky.

U.č.7 KR ObFZ upozorňuje rozhodcov ObFZ, aby dôsledne kontrolovali pred stretnutím registračné preukazy hráčov, nakoľko u niektorých hráčov končí platnosť RP !!!

U.č.8 KR ObFZ upozorňuje rozhodcov ObFZ, aby dôsledne sledovali úradné správy všetkých odborných komisií ObFZ Topoľčany !

U.č.9 KR ObFZ upozorňuje rozhodcov ObFZ, aby venovali náležitú pozornosť popisu priestupkov pri udelených ŽK a ČK !

                                                              ( J. Candrák )

image
Prečítané: 72x