Úradná správa KM a ŠF ObFZ Topoľčany č. 1 zo dňa 11. apríla 2018

12.04.2018, Marián Valko

Komisia mládeže a ŠF ObFZ:

Úradná správa KM a ŠF ObFZ č. 1 zo dňa 11.4.2018:

KM a ŠF ObFZ oznamuje funkcionárom FK ObFZ Topoľčany, že dňa

27. apríla 2018 (piatok) o 17:30 hod.

sa v priestoroch zasadačky mestského úradu Topoľčany uskutoční aktív s nasledovným zameraním:

„Rozvoj mládežníckeho futbalu v ObFZ Topoľčany“

Obsahom aktívu budú nasledovné témy:

- Pravidla pre vytvorenie súťaže prípraviek v kategórii U 10 v s. r. 2018/2019,

- Organizácia turnaja v kategórii U10 dňa 09.06.2018 ako pilotný projekt k súťaži prípraviek U10 v s. r. 2018/2019,

- Štruktúra súťaží v kategóriách U13 a U15,

- Predpokladané počty mládežníckych družstiev v kategóriách U19, U15, U13, U10 v s. r. 2018/2019

- Podmienky pre zaradenie družstva dospelých v súťažiach ObFZ Topoľčany zmysle SP a RS ObFZ v s. r. 2018/2019

- Informácia o seminároch trénerov mládežníckych mužstiev.

Žiadame jednotlivých zástupcov FK ObFZ Topoľčany, aby si na predmetné stretnutie pripravili svoje podnety, návrhy, postrehy, ktoré budeme v rámci diskusie riešiť. Je potrebné, aby sa na aktíve zúčastnili okrem funkcionárov FK aj mládežnícky tréneri.

                                                                                      ( M. Čierny )

image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
Prečítané: 188x