Úradná správa DK ObFZ Topoľčany č. 32 zo dňa 13. júna 2018.

13.06.2018, Marián Valko

Disciplinárna komisia ObFZ:

Úradná správa DK ObFZ č. 32 zo dňa 13.06.2018:

1. Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl.9/2b2 DP:

 

U.č.172 Lukáš Klačanský 1241737 - OFK Nitrianska Streda VI. liga ObFZ Topoľčany – vylúčený za HNS – (HNS voči DO ) podľa čl.48/1c,2b ukladá DS – pozastavenie výkonu športu v trvaní 3 týždne podľa čl.48/1c,2 b DP od 13.06.2018.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Topoľčany (okrem rozhodnutí podľa čl.37/3, čl.5 alebo čl.8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Topoľčany v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ Topoľčany (čl. 84 ods. 1 DP).

 

                                                                                ( R. Meluš )

image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
Prečítané: 109x