Úradná správa DK ObFZ Topoľčany č. 28 zo dňa 16. mája 2018

16.05.2018, Marián Valko

Disciplinárna komisia ObFZ:

Úradná správa DK ObFZ č. 28 zo dňa 16.05.2018:

1.Disciplinárna sankcia po 5.ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U.č.141 Juraj Hertel 1156345 – OFK Veľké Ripňany VI. liga ObFZ Topoľčany – od 14.05.2018.

 

 

2.Disciplinárna sankcia po 9.ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

 

U.č.142 Tomáš Rybanský 1160498 - TJ Veľké Dvorany VI. liga ObFZ Topoľčany – od 14.05.2018.

 

 

3. Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl.9/2b2 DP:

 

U.č.143 Miroslav Števčík 1089343 - OFK Krnča VI. liga ObFZ Topoľčany – vylúčený za HNS – (HNS voči DO ) podľa čl.48/1c,2b ukladá DS – pozastavenie výkonu športu v trvaní 3 týždne podľa čl.48/1c,2 b DP od 14.05.2018.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Topoľčany (okrem rozhodnutí podľa čl.37/3, čl.5 alebo čl.8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Topoľčany v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ Topoľčany (čl. 84 ods. 1 DP).

 

                                                                              ( R. Meluš )

image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
Prečítané: 143x