Úradná správa DK ObFZ Topoľčany č. 18 zo dňa 7. marca 2018

08.03.2018, Marián Valko

Úradná správa DK ObFZ č.18 zo dňa 07.03.2018:

1. DK upozorňuje všetky kluby, funkcionárov a hráčov, ktorým boli udelené disciplinárne opatrenia (ŽK, ČK a iné previnenia) v jesennej časti ročníka 2017/2018, že tieto sa prerušujú a budú vykonané v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 (17/13, 34/7 - s prerušením):

U.č.93 Daniel Herda 1233193 – OŠK Závada - 1 SS N podľa DP čl.46/1a, 2 (ČK).

U.č.94 Marek Bajzík 1055626 – OFK obce Prašice - 1 SS N podľa DP čl. 37/5a (5XŽK).

U.č.95 Marek Bajzík 1055626 – OFK obce Prašice - 3 týždne N s prerušením od 27.11.2016 do 09.03.2018 podľa DP čl.48/1c,2b;DP čl.34/7 po vykonaní U.č.94 (5XŽK).

U.č.87 Tomáš Boháčik 1137753 – TJ Norovce - 3 týždne N s prerušením od 08.11.2017 do 23.03.2018 podľa DP čl.49/1b,2b; DP čl.34/7.

U.č.88 Dušan Boháčik 1149159 – TJ Norovce - 4 týždne N s prerušením od 08.11.2017 do 16.04.2018 podľa DP čl.48/1c,2b;DP čl.36/2c; DP čl.34/7.

U.č.89 Muamet Nuredini 1359652 - 5 týždňov N s prerušením od 08.11.2017 do 23.04.2018 podľa DP čl.49/1d,2d; DP čl.48/1c,2b;DP čl.36/2c; DP čl.34/7.

U.č.90 Robert Kukučka 1196060 – OFK Nitrianska Blatnica - 10 mesiacov N podľa DP čl.49/1c,2c; DP čl. 37/2b od 08.11.2017 (doložená lekárska správa o zranení protihráča).

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Topoľčany v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

                                                           ( R. Meluš )

image
Prečítané: 76x