Seminár pre trénerov mládeže ObFZ Topoľčany.

08.03.2018, Marián Valko

Trénersko-metodická komisia ObFZ:

Seminár pre trénerov mládeže ObFZ Topoľčany.

Trénersko-metodická komisia ObFZ oznamuje funkcionárom FK ObFZ, že dňa 22.3.2018 (štvrtok) o 16:30 hod. sa v priestoroch ZŠ s MŠ Preseľany uskutoční

Seminár pre trénerov mládeže ObFZ Topoľčany (aj bez licencie, ktorí pracujú s mládežou).

Poplatok za seminár je 5,00,- €, ktorý sa uhradí na mieste seminára.

Ukončenie seminára je plánované o 19:00 hod.

Seminár je zameraný pre trénerov mládeže, ktorí nemajú licenciu UEFA.

FK ObFZ je p o v i n n ý zabezpečiť účasť zástupcu (trénera), ktorý je zodpovedný za trénovanie mládežníckych družstiev.

FK ObFZ, ktoré si nesplnia uvedenú povinnosť budú odstúpené na doriešenie DK ObFZ Topoľčany !

FK ObFZ nahlásia účasť zástupcov (trénerov) za svoj FK na seminári do 16.3.2018 (piatok) do 12:00 hod. emailovou poštou na adresu: sekretar@obfztopolcany.sk !

                                                               ( D. Martinka )

image
Prečítané: 130x