Na Riadnej konferencii ObFZ Topoľčany prijali nový futbalový klub FC Žochári.

06.07.2018, Marián Valko

Na Riadnej konferencii ObFZ Topoľčany prijali nový futbalový klub FC Žochári.

V zasadačke mestského úradu v Topoľčanoch sa konala riadna konferencia ObFZ Topoľčany. Z 38 pozvaných zástupcov klubov sa zúčastnilo 33 klubových funkcionárov.Konferenciu otvoril predseda ObFZ Pavol Šípoš, ktorý následne odovzdal vedenie konferencie členovi VV ObFZ Miroslavovi Konštiakovi, ktorý sa tejto úlohy zhostil na prvý krát výborne. Za predsedníckym stolom boli ešte člen VV Ľuboš Meluš a predseda RK Bohumil Košecký.Po procedurálnych povinnostiach začalo sa rokovať ocenení bol Emilko Slížka za dlhoročnú kariéru rozhodcu ObFZ, ktorú musel ukončiť zo zdravotných dôvodov.Následne plénum prijalo nového riadneho člena ObFZ FC Žochári. Pavol Šípoš zhodnotil obdobie od poslednej konferencie, kde vyzdvihol prácu KMaŠF na čele s Martinom Čiernym, ktorá prešla prestavbou všetkých členov avšak nastavila v úvode vysoké ciele, ktoré verí že budú splnené a výsledok sa prejavy v ďalšom období.Predsedu zväzu teší počet družstiev v novej súťaži prípravka U10 aj U13. Avšak netešia ho počty družstiev dorastu, taktiež kontumácie stretnutí z dôvodu neoprávnené štartu hráčov a tiež ako člena VV ZsFZ dianie v tomto orgáne.Následne informoval aj o novinkách ktoré ObFZ zavádza od nového ročníka je to prechod na zberné faktúry a vyplácanie delegovaných osôb cez ISSF. V diskusii p. Bisák / Čermany / vystúpil ohľadom obcí, ktoré nemajú mládežnícke družstvo a majú celkovo málo deti a obyvateľov /napr. pod 500 /.Následne po ukončený konferencie sa konal aktív klubov ObFZ, kde si prevzali ocenenia najlepší strelci v súťažiach dospelých. Predseda ŠTK Marian Čulák informoval o zmenách v rozpise súťaži ObFZ Topoľčany. Nakoniec prišlo to najdôležitejšie informácia o pridelených žrebovacích číslach, kde po malej konzultácií zástupcov Rajčian a Krtoviec došlo k zhode a treba veriť že i súťažný ročník 2018/2019 bude prebiehať hladko ako konferencia a aktív klubov v Topoľčianskom okrese.

image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
image
Autor: obfzto
Zdroj: obfzto
Prečítané: 478x