27.11.2018, Marián Valko

III. ročník halového turnaja vo futbale dorastu U19 - "Memoriál Emila Mrázika" - propozície.

27.11.2018, Marián Valko

Kliknutím dolu na link si otvoríte plagát k III. ročníku halového turnaja dorastu U19 - "Memoriál Emila Mrázika".

[doc]Memorial-emila-mrazika-2018 - dorast.pdf

  

lll.Ročník Halového turnaja U19 vo futbale

,,Memoriál Emila Mrázika“

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

1. Organizátor: ŠK Slovan Šimonovany 

2. Termín: 26. 1. 2019 (sobota)

3. Miesto: Februárová 1082/11, 958 01 Partizánske

4. Veková kategória: Dorast 

5. Počet družstiev: 8

6. Počet osôb v družstve: max.15 hráčov + 2 realizačný tím

7. Štartovné: 100 € poslať do 24.12.2018

( V štartovnom je zaobstarané občerstvenie pre družstvá plus komplet obed polievka a hl.jedlo )

Posielať na číslo účtu : SK96 0900 0000 0051 4584 8566

Do poznámky napísať Turnaj U19 a názov Družstva.

8. Poistenie: turnaj nie je poistený, účastníci turnaja štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné individuálne poistenie, ŠK Slovan Šimonovany nenesie žiadnu zodpovednosť za štart mužstiev na turnaji

9.Zdravotník: zabezpečí organizátor turnaja

10. Občerstvenie: zabezpečí organizátor turnaja

11. Rozhodcovia: deleguje ObFZ

12. Ceny: zabezpečí organizátor turnaja

13. Hrací systém: hrať sa bude v 2 skupinách A,B, (po 4 mužstvách). Hrá sa systémom každý s každým v skupine. Postúpia prvé dve mužstvá z každej skupiny do vyra- ďovacej fázy. Prvý v skupine hrá semefinále s druhým v druhej skupine, a to isté aj s druhej skupiny na kríž. Posledné družstvá v skupine si zahrajú o 7.miesto. Tretí v skupine si zahrajú o celkové 5.miesto. 

14. Hrací čas: v skupinách sa hrá 1x20min, v semifinále sa hrá 1x20 min, v zápase o umiestnenie sa hrá 1x20 min. V prípade nerozhodneho stavu sa kopú kopy s 9m vzdialenosti.

15. Program: Hrať sa začína presne o 10:00 prvý zápas. Takže mužstvá ktoré budú hrať 1.zápas musia byť v hale už o 9:30 

Skupina A. :

1.z. o 8:00 – 8:20 (1-4) 

2.z. o 8:25 – 8:45 (2-3)

3.z o 9:40 – 10:00 (1-2)

4.z o 10:05 – 10:25 (3-4)

5.z o 11:20 – 11:50 (1-3)

6.z o 11:55 – 12:15 (4-2)

Skupina B. :

1.z o 8:50 – 9:10 (1-4)

2.z o 9:15 – 9:35 (2-3)

3.z o 10:30 – 10:50 (1-2)

4.z o 10:55 – 11:15 (3-4)

5.z o 12:20 – 12:40 (1-3)

6.z o 12:45 – 13:05 (4-2)

O 13:10 oficiálne otvorenie turnaja

1.semifinále (x1-x2) 13:30 – 13:50 (A1 – B2)

O 7. Miesto 13:55 – 14:15 (A4 – B4)

2.semifinále (y1-y2) 14:20 – 14:45 (B1 – A2)

O 5.miesto 15:05 – 15:25 (A3- B3)

O 3.miesto 15:30 – 15:50 (x2-y2)

O 1.miesto 15:55 – 16:15 (x1-y1)

O 16:20 vyhodnotenie turnaja a odovzdanie cien družstvám a jednotlivcom. 

B. PODMIENKY ŠTARTU:

1. Na turnaji môžu hrať najstarší hráči narodení 1.1.2001 a mladší. Najmladší hráč musí mať v deň stretnutia najmenej 14 rokov. (13-roční smie hrať len na zodpovednosť rodičov s podpisaným papierom od zákonného zástupcu )

2. Za mužstvo môžu nastúpiť iba hráči, ktorí sú registrovaní v uvedenom futbalovom klube a majú platný RP. Prípadne hráči ktorý sú v klube na skúške.

3. Všetci hráči sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

4. Vedúci mužstiev predložia organizátorovi pri prezentácii pred zahájením turnaja súpisku mužstva s číslami dresov (2x – je prílohou propozícií)!!!!, platné RP a ak sú v mužstve hráči na skúške, tak aj súhlasné stanoviská doterajších klubov. Pri zistení neoprávneného štartu budú výsledky mužstva kontumované. Súpisku nie je možné počas trvania turnaja meniť ani dopĺňať!!

5. Mužstvá sú povinné priniesť so sebou na turnaj  aspoň jednu sadu dresov.

C. PRAVIDLÁ TURNAJA:

1. Pravidlá hry:

Hracia plocha: Palubovka športovej haly. Hrá sa na ihrisku s rozmermi 40 x 20m (hádzanárske ihrisko s bránkoviskom). Ihrisko je ohraničené čiarami.

Bránky: Hádzanárske bránky (3 m x 2 m).

Lopty: Futsalová lopta.

Hráči: Brankár + 4 hráči v poli.

Výstroj: Hráči v poli jednotné dresy, brankár farebne odlišný dres. Povinné chrániče holených kostí, hráč bez chráničov nebude pripustený do hry. Hrať sa môže iba v obuvi spôsobilej do haly. Kontrolu vykonajú rozhodcovia vždy pred začiatkom stretnutia.

Hrací čas: V skupinách a v semifinále sa hrá 1x20 min (bez zmeny strán), v zápase o umiestnenia sa hrá 1x20 min (bez zmeny strán).  

a) brankár:

- zahajuje hru po prerušení z pokutového územia rukou alebo nohou, hodom alebo výkopom. Lopta nesmie pretnúť poliacu čiaru bez dotyku ktoréhokoľvek hráča. Po porušení tohto pravidla, zahráva súper nepriamy kop zo stredovej čiary. V neprerušenej hre toto pravidlo neplatí.

- zahajuje hru po prerušení, postavenie súperových hráčov musí byť mimo pokutového územia.

- zahajuje hru po prerušení z pokutového územia, nesmie spätnú prihrávku od spoluhráča, tzv. malá domov, chytať rukou. Priestupok sa trestá nepriamym voľným kopom z hranice pokutového územia (6m), proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

- prešľap a hra rukou mimo pokutové územie sa trestá nepriamym voľným kopom z hranice pokutového územia (6m)

b) rozohrávanie - brániaci hráči musia dodržať vzdialenosť od miesta rozohrávania pri autoch a rohoch 3m a pri štandardnej situácií 5 m. Lopta musí byť rozohraná do 5 sekúnd. Pri porušení tohto pravidla bude nariadený nepriamy voľný kop proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

c) auty - hráč loptu rozohráva nohou do hry z miesta, kde lopta opustila ihrisko. Gól dosiahnutý bez dotyku ktoréhokoľvek hráča neplatí. Po porušení pravidla rozohráva loptu brankár.

d) dotyk lopty so stropom - nepriamy voľný kop zo stredovej čiary proti mužstvu, ktoré sa previnilo.

e) sklzy - sklz v snahe zmocniť sa lopty, keď s ňou hrá súper, je zakázaný!!! Sklz je dovolený iba v prípade, že hráč chce zachytiť loptu, pri ktorej sa nenachádza hráč súpera. Pri porušení tohto pravidla bude hráčovi vždy udelená žltá karta a bude nariadený priamy voľný kop v prospech súpera z miesta sklzu.

f) striedanie hráčov - striedanie hráčov počas stretnutia hokejovo v prerušenej hre. Striedanie je možné iba pri vlastnej lavičke vo vyznačenom území. V prípade nesprávneho striedania bude nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde bola lopta v momente prerušenia hry.

g) bodovanie - výhra: 2 body - remíza: 1 bod - prehra: 0 bodov

2. Disciplinárne opatrenia.

- rozhodovanie - nedovolené zákroky posudzuje rozhodca podľa platných pravidiel futbalu a môže ich potrestať udelením žltej alebo červenej karty.

- za fyzické napadnutie súpera, urážlivé slovné napádanie rozhodcu ako aj fyzické napadnutie rozhodcu, prípadne iných osôb, môže riadiaci orgán vylúčiť hráča z turnaja.

- žltá karta - Ak hráč dostane v jednom stretnutí dve ŽK, platia ustanovenia ako pri červenej karte. Ak hráč v turnaji dostane 3ŽK nemôže nastúpiť na 1 stretnutie.

- červená karta - červená karta znamená vylúčenie hráča z hry. Do hry už zasiahnuť nemôže a nemôže ani v turnaji už hrať. Mužstvo hrá 2 minúty oslabené v poli o jedného hráča. Po uplynutí 2 minút nastúpi do hry iný hráč. Po dosiahnutí gólu mužstvom, hrajúcim presilovku, oslabené mužstvo hrá v plnom zložení. Pri vzájomných osobných trestoch nesmú hráči nastúpiť do hry ani po inkasovanom góle. Vylúčený hráč má stop na 1 nasledujúci zápas. Minimálny počet hráčov v hre je 3+1,t.j. v prípade, ak sú vylúčení viacerí hráči mužstva bude platiť kritérium odloženia trestu, čo v praxi znamená, že následný uložený trest začne plynúť až v okamžiku návratu do hry predchádzajúceho vylúčeného hráča.

- pokutový kop - priamy voľný kop z hranice 7m

3. Kritéria umiestnenia.

- skupiny - body - pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas - rozdiel strelených a obdržaných gólov - väčší počet strelených gólov - pri rovnosti bodov viacerých družstiev rozhoduje Minitabuľka

- vyraďovacia fáza - ak sa nerozhodne o výsledku v riadnom hracom čase kopú sa pokutové kopy v sériách 3+1+1 až do konečného rozhodnutia

D. ĎALŠIE USTANOVENIA

1. Jednu šatňu bude súčasne využívať viac tímov.

2. Organizátor podujatia ani správca haly nezodpovedajú za odložené veci v šatniach.

3. Mužstvá sú povinné po svojom poslednom zápase v skupine (postupujúci zo skupín po semifinále) bezodkladne opustiť šatňu a uvoľniť ju pre potreby organizátorov.

4. Všetci účastníci podujatia sú povinní udržiavať poriadok na hracej ploche, v šatniach a v hľadisku, ako aj v okolí športovej haly. Poškodzovanie zariadenia je zakázané!! Prípadní vinníci budú odstúpení na doriešenie DK ObFZ.

5. Všetci účastníci podujatia sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov!!

Prečítané: 146x