Disciplinárna komisia
TO-DK-2017/2018-0083
Uvoľnenie výkonu funkcie R
DK po prešetrení udalostí (U.č.70)uvoľňuje výkon funkcie R od 08.11.2017 Petrovi Žitnanskému 1330112 podľa DP čl.78/2;DP čl.36/1a,b.
Rozhodnutie: TO-DK-2017/2018-0083
Dátum zaevidovania: 08.11.2017 20:57
Dátum vyriešenia: 08.11.2017 20:57
Stav: Vyriešené