Rozhodnutia
TO-DK-2018/2019-0070Začatie disciplinárneho konania
TO-DK-2018/2019-0069Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0065Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0064Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0062Odstúpenie na ŠTK
TO-DK-2018/2019-0059Predvolanie na DK ObFZ TO
TO-DK-2018/2019-0058Začatie disciplinárneho konania
TO-DK-2018/2019-0057Začatie disciplinárneho konania
TO-DK-2018/2019-0056Zákaz výkonu funkcie R
TO-DK-2018/2019-0055Zákaz výkonu funkcie R
TO-DK-2018/2019-0054Disciplinárne konanie
TO-DK-2018/2019-0053Disciplinárne konanie
TO-DK-2018/2019-0051Disciplinárne konanie
TO-DK-2018/2019-0050Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2018/2019-0049Odstúpenie DO na KR
TO-DK-2018/2019-0043Zákaz výkonu funkcie R
TO-DK-2018/2019-0042Disciplinárne konanie
TO-DK-2018/2019-0038Odhlásenie družstva
TO-DK-2018/2019-0037Odstúpenie R na KR
TO-DK-2018/2019-0034Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0033Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0032Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2018/2019-0031Disciplinárne konanie