Rozhodnutia
TO-DK-2019/2020-0058Disciplinárne konanie
TO-DK-2019/2020-0057Disciplinárne konanie
TO-DK-2019/2020-0053Disciplinárne konanie
TO-DK-2019/2020-0050Disciplinárne konanie
TO-DK-2019/2020-0047Disciplinárne konanie
TO-DK-2019/2020-0032Disciplinárne konanie
TO-DK-2019/2020-0031Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2019/2020-0028Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2019/2020-0022Pokles hráčov pod 7
TO-DK-2019/2020-0021Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2019/2020-0020Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2019/2020-0012Zákaz výkonu športu
TO-DK-2019/2020-0011Odhlásenie družstva
TO-DK-2019/2020-0010Začatie disciplinárneho konania
TO-DK-2019/2020-0009Nedostavenie sa na stretnutie