Rozhodnutia
TO-DK-2018/2019-0104Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2018/2019-0098Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS - zamietnutie
TO-DK-2018/2019-0094Zákaz výkonu funkcie DS/DP
TO-DK-2018/2019-0092Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0091Disciplinárne konanie
TO-DK-2018/2019-0090Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0084Svojvoľné opustenie HP- odmietnutie pokračovať v hre
TO-DK-2018/2019-0083Vyjadrenie cez ISSF
TO-DK-2018/2019-0082Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0081Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0080Odstúpenie na KR
TO-DK-2018/2019-0079Predbežne pozastavenie výkonu funkcie DS/DP
TO-DK-2018/2019-0070Začatie disciplinárneho konania
TO-DK-2018/2019-0069Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0065Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0064Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2018/2019-0062Odstúpenie na ŠTK
TO-DK-2018/2019-0059Predvolanie na DK ObFZ TO
TO-DK-2018/2019-0058Začatie disciplinárneho konania
TO-DK-2018/2019-0057Začatie disciplinárneho konania