Športovo-technická komisia
Členovia
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2018/2019-0094Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2018/2019-0093Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0092Zmena ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0091Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0090Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2018/2019-0089Vyjadrenie k žiadosti TJ Kamanová
TO-STK-2018/2019-0088Žiadosť ŠTK ObFZ.
TO-STK-2018/2019-0087Návrh na pokarhanie.
TO-STK-2018/2019-0086Zmena ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0085Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0084Dohrávka predčasne ukončeného stretnutia.
TO-STK-2018/2019-0083Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0082Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0081Zmena termínu
TO-STK-2018/2019-0080Zmena ÚHČ dospelých.
TO-STK-2018/2019-0079Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0078Zmena bežného účtu FK.
TO-STK-2018/2019-0077Odpočítanie 3-och bodov dospelým po skončení s. r. 2018/2019.
TO-STK-2018/2019-0076Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0075Zamietnutie ŠTK ObFZ.
TO-STK-2018/2019-0074Odpočítanie 3-och bodov dospelým po skončení s. r. 2018/2019.
TO-STK-2018/2019-0073Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0072Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0071Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0070Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0069Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0068Zmena poradia stretnutí dospelých.
TO-STK-2018/2019-0067Oznámenie ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2018/2019-0066Zmena hracieho dňa žiakov.
TO-STK-2018/2019-0065Upozornenie ŠTK ObFZ.
TO-STK-2018/2019-0064Turnaje prípraviek U10.
TO-STK-2018/2019-0063Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0062Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2018/2019-0061Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2018/2019-0060Zmena ÚHČ dospelých.
TO-STK-2018/2019-0059Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0058Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0057Upozornenie ŠTK ObFZ.
TO-STK-2018/2019-0056Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0055Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0054Zmena poradia stretnutí mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0053Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0052Zmena hracieho dňa žiakov.
TO-STK-2018/2019-0051Aktualizovaný Rozpis ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2018/2019-0050Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0049Zmena hracieho dňa žiakov.
TO-STK-2018/2019-0048Zamietnutá žiadosť o zmenu ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0047Turnaj prípraviek U10.
TO-STK-2018/2019-0046Odhlásenie družstva prípravky U10 zo súťaže.
TO-STK-2018/2019-0045Turnaj prípraviek U10.