Športovo-technická komisia
Členovia
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2019/2020-0124Prihláška na turnaj.
TO-STK-2019/2020-0123Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0122Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0121Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0120Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0119Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0118Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0117Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0116Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0115Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0114Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0113Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0112Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0111Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0110Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2019/2020-0109Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2019/2020-0108Zmena letného času na zimný.
TO-STK-2019/2020-0107Halový turnaj ml. žiakov U13.
TO-STK-2019/2020-0106Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0105Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2019/2020-0104Zmena ÚHČ prípravky.
TO-STK-2019/2020-0103Zmena ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0102Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0101Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0100Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2019/2020-0099Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0098Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0097Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2019/2020-0096Zmena ÚHČ prípravky.
TO-STK-2019/2020-0095zmena poradia stretnutí starších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0094Zmena ÚHČ prípravky.
TO-STK-2019/2020-0093Zmena ÚHČ prípravky.
TO-STK-2019/2020-0092Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0091Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0090Zmena hracieho času starších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0089Zmena poradia stretnutí dospelých.
TO-STK-2019/2020-0088Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0087Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0086Zmena ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0085Podnet od OFK Prašice.
TO-STK-2019/2020-0084Zmena ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0083Zmena hracieho dňa a ÚHČ prípravky.
TO-STK-2019/2020-0082Zmena hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0081Podnet od OFK Prašice.
TO-STK-2019/2020-0080Oznam ŠTK ObFZ.
TO-STK-2019/2020-0079zmena poradia stretnutí mladších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0078Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2019/2020-0077Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0076Zmena hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov.
TO-STK-2019/2020-0075Zmena hracieho dňa a ÚHČ prípravky.