Matričná komisia
TO-MK-2018/2019-0006
Správa pre klubových manažérov ISSF.
Správa z ISSF pre klubových manažérov ISSF: Dňa 23. 8. 2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby počnúc dňom 24. 8. 2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy - vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.
Rozhodnutie: TO-MK-2018/2019-0006
Dátum zaevidovania: 23.08.2018 12:48
Dátum vyriešenia: 23.08.2018 12:48
Stav: Vyriešené