Matričná komisia
TO-MK-2018/2019-0005
RaPP - čl.15/5.
RaPP – článok 15: Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča: Bod 5): Ak zanikne klub bez právneho nástupcu, alebo ak klub neprihlási družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo bolo družstvo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte alebo klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo ktorého družstvo bolo vylúčené zo súťaže. V takomto prípade môže nový klub požiadať o registráciu hráča v novom klube podľa článku 12 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.4. do 30.6. príslušného roku
Rozhodnutie: TO-MK-2018/2019-0005
Dátum zaevidovania: 27.07.2018 09:12
Dátum vyriešenia: 27.07.2018 09:12
Stav: Vyriešené