Matričná komisia
TO-MK-2018/2019-0004
Členské poplatky.
Členské poplatky: a) Vzhľadom na nevyhnutné zavedenie členských poplatkov schválených Konferenciou SFZ z dôvodu tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona 440/2015, Zákon o športe, upozorňujeme FK na to, že je nevyhnutné vygenerovať si pre hráčov, ktorí nastúpia prvýkrát v sezóne na zápas členské príspevky ! b) Odporúčame generovať členské príspevky pri povinnej tvorbe nominácie hráčov do zápisu o stretnutí ! c) V momente vygenerovania členských príspevkov je hráč uvoľnený pre zápis o stretnutí ! d) Pri generovaní vyznačíme iba tých hráčov, ktorí budú uvedení v zápise o stretnutí !
Rozhodnutie: TO-MK-2018/2019-0004
Dátum zaevidovania: 27.07.2018 09:11
Dátum vyriešenia: 27.07.2018 09:11
Stav: Vyriešené