Matričná komisia
TO-MK-2017/2018-0001
Odstupné za prestupy hráčov.
Roman Buček (1229923) - odstupné vo výške 250,00 € je správne na základe RaPP SFZ čl. 37/2, nakoľko hráč dovŕši 6.8.2017 24 rokov. Erik Galbavý (1249672) - odstupné vo výške 250,00 € je nesprávne na základe RaPP SFZ čl. 37/1, nakoľko hráč spadá do kategórie 20 - 23 roční, kde je odstupné 500,00 €. Marián Valko, predseda MaK ObFZ Topoľčany
Rozhodnutie: TO-MK-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 02.08.2017 13:19
Dátum vyriešenia: 02.08.2017 13:20
Stav: Vyriešené