Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-MK-2018/2019-0006Správa pre klubových manažérov ISSF.
TO-MK-2018/2019-0005RaPP - čl.15/5.
TO-MK-2018/2019-0004Členské poplatky.
TO-MK-2018/2019-0003Žiadosti o transfery amatéra.
TO-MK-2018/2019-0002Žiadosť o striedavý štart /ukončenie striedavého štartu/.
TO-MK-2018/2019-0001Kontrola platnosti registračných preukazov.