Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-MK-2019/2020-0002Elektronické registračné preukazy a dočasná registrácia hráča.
TO-MK-2019/2020-0001Registračné obdobia a dočasná registrácia.