Ekonomická komisia
TO-EK-2018/2019-0015
Náhrady delegovaným osobám.
Náhrada delegovaným osobám za neodohrané stretnutie VII. ligy dospelých: Nakoľko stretnutie 12.kola VII. liga – ObFZ TO – dospelí:: TJ ŠK Radošina – TJ Kamanová sa neodohralo pre nedostavenie sa TJ Kamanová na stretnutie a stretnutie sa nedá vygenerovať, TJ ŠK Radošina uhradí delegovaným osobám 30 € v zmysle RS-A-7k, každej delegovanej osobe 10,00 €. Uvedená suma bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry SFZ za november 2018.
Rozhodnutie: TO-EK-2018/2019-0015
Dátum zaevidovania: 07.11.2018 09:14
Dátum vyriešenia: 07.11.2018 09:14
Stav: Vyriešené