Ekonomická komisia
TO-EK-2018/2019-0013
Náhrada delegovanej osobe.
Náhrada delegovanej osobe za neodohrané stretnutie IV.ligy-U15-starší žiaci: Nakoľko stretnutie 3.kola IV.liga-U15-starší žiaci: TJ Slovan Preseľany – TJ Veľké Dvorany sa neodohralo pre nedostavenie sa TJ Veľké Dvorany na stretnutie a stretnutie sa nedá vygenerovať, TJ Slovan Preseľany uhradí delegovanej osobe 10 € v zmysle RS-A-7k. Uvedená suma bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry SFZ za september 2018.
Rozhodnutie: TO-EK-2018/2019-0013
Dátum zaevidovania: 19.09.2018 09:01
Dátum vyriešenia: 19.09.2018 09:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 19.09.2018 09:06