Rozhodnutia
TO-EK-2018/2019-0015Náhrady delegovaným osobám.
TO-EK-2018/2019-0014Poplatok za účasť na halovom turnaji dospelých.
TO-EK-2018/2019-0013Náhrada delegovanej osobe.
TO-EK-2018/2019-0012Vrátenie preplatku OFK Hrušovany.
TO-EK-2018/2019-0011Náhrady delegovaným osobám.
TO-EK-2018/2019-0010Doplatok zálohového vkladu FK ObFZ Topoľčany pre delegované osoby za jarnú časť s. r. 2017/2018.
TO-EK-2018/2019-0009Doplatok zálohového vkladu FK ObFZ Topoľčany pre delegované osoby za jarnú časť s. r. 2017/2018.
TO-EK-2018/2019-0008Doplatok zálohového vkladu FK ObFZ Topoľčany pre delegované osoby za jarnú časť s. r. 2017/2018.
TO-EK-2018/2019-0007Doplatok zálohového vkladu FK ObFZ Topoľčany pre delegované osoby za jarnú časť s. r. 2017/2018.
TO-EK-2018/2019-0006Doplatok zálohového vkladu FK ObFZ Topoľčany pre delegované osoby za jarnú časť s. r. 2017/2018.
TO-EK-2018/2019-0005Doplatok zálohového vkladu FK ObFZ Topoľčany pre delegované osoby za jarnú časť s. r. 2017/2018.
TO-EK-2018/2019-0004Doplatok zálohového vkladu FK ObFZ Topoľčany pre delegované osoby za jarnú časť s. r. 2017/2018.
TO-EK-2018/2019-0003Doplatok zálohového vkladu FK ObFZ Topoľčany pre delegované osoby za jarnú časť s. r. 2017/2018.
TO-EK-2018/2019-0002Doplatky zálohových vkladov FK ObFZ za delegované osoby.
TO-EK-2018/2019-0001Vrátenie preplatkov FK ObFZ za delegované osoby.