Rozhodnutia
TO-EK-2019/2020-0039Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0038Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0037Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0036Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0035Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0034Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0033Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0032Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0031Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0030Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0029Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0028Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0027Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0026Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0025Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0024Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0023Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0022Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0021Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0020Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0019Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0018Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0017Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0016Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0015Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0014Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0013Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0012Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0011Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0010Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0009Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0008Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0007Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0006Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0005Manipulačný poplatok - spracovanie a uhrádzanie náhrad delegovaným osobám.
TO-EK-2019/2020-0004Čerpanie kreditov na rok 2019.
TO-EK-2019/2020-0003Upozornenie funkcionárov FK ObFZ Topoľčany.
TO-EK-2019/2020-0002Náhrady delegovaným osobám za mesiac august 2019.
TO-EK-2019/2020-0001Náhrada delegovaným osobám za neodohrané stretnutie VI. ligy dospelých.