Komisia rozhodcov
TO-KR-2018/2019-0067
Pochvala od FK na rozhodcov ObFZ.
KR ObFZ berie na vedomie pochvalu od OFK Nitrianska Streda na R ObFZ: P. Tomka, J. Gális, J. Dubný za objektívne rozhodovanie stretnutia VI. ligy ObFZ TO TJ Slovan Bojná – OFK Nitrianska Streda.
Rozhodnutie: TO-KR-2018/2019-0067
Dátum zaevidovania: 16.11.2018 14:31
Dátum vyriešenia: 16.11.2018 14:31
Stav: Vyriešené