Komisia rozhodcov
TO-KR-2018/2019-0066
Pochvala
KR berie na vedomie.
Rozhodnutie: TO-KR-2018/2019-0066
Klub: OFK Nitrianska Streda
Dátum zaevidovania: 14.11.2018 15:29
Dátum vyriešenia: 14.11.2018 15:30
Stav: Vyriešené