Rozhodnutia
TO-KR-2019/2020-0055Seminár rozhodcov ObFZ Topoľčany.
TO-KR-2019/2020-0054Pochvala na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0053Odomknutie zápisu
TO-KR-2019/2020-0052Odomknutie zápisu
TO-KR-2019/2020-0050Pozastavenie delegácie R ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0049Nominácia rozhodcov na halový turnaj starších žiakov ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0048Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0047Pozastavenie delegácie R ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0046Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0045Nominácia rozhodcov na halový turnaj mladších žiakov ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0044Zmena letného času na zimný čas.
TO-KR-2019/2020-0043Nominácia rozhodcov na halový turnaj mladších žiakov ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0042Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0041Nominácia rozhodcov na halový turnaj prípraviek ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0040Pozastavenie delegácie R ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0039Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0038Nominácia rozhodcov na kvalifikačný turnaj prípraviek.
TO-KR-2019/2020-0037Zmena č. m. rozhodcu ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0036Nový rozhodca ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0035Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0033Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0032Podanie TJ ŠK Radošina.
TO-KR-2019/2020-0030Pohovor s rozhodcom ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0029Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0028Predvolanie rozhodcu ObFZ na KR ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0027Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0025Zasielanie ospravedlnení rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0024Žiadosť KR ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0023Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0022Ospravedlnenie
TO-KR-2019/2020-0021Upozornenie KR ObFZ Topoľčany.
TO-KR-2019/2020-0020Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0013Vyjadrenie k namietke
TO-KR-2019/2020-0011Pochvala na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0010Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0009Ospravedlnení rozhodcovia.
TO-KR-2019/2020-0008Ospravedlnený delegát ObFZ.
TO-KR-2019/2020-0007Ospravedlnenie
TO-KR-2019/2020-0006Žiadosť KR ObFZ.