Rozhodnutia
TO-KR-2018/2019-0068Delegovaní rozhodcovia na halový turnaj dospelých.
TO-KR-2018/2019-0067Pochvala od FK na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0065Zranený hráč
TO-KR-2018/2019-0064Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0063Oznámenie od TJ Nemčice.
TO-KR-2018/2019-0062Delegovaní rozhodcovia na halový turnaj starších žiakov.
TO-KR-2018/2019-0061Ukončenie činnosti rozhodcu ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0060Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0058Pochvala od FK na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0057Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0055Evidencia rozhodcu ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0054Sťažnosť na rozhodcu ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0053Oznámenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0052Pochvaly od FK na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0051Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0050Klubová príslušnosť
TO-KR-2018/2019-0047Ospravedlnenie.
TO-KR-2018/2019-0046Oznámenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0045Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0044Prerušenie činnosti rozhodcu ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0043Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0042Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0041Ukončenie činnosti rozhodcu ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0040Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0039Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0038Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0036Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0035Pochvaly od FK na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0034Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0033Predvolanie na KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0032Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0031Vykonanie pohovoru s rozhodcom ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0030Pochvaly od FK na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0029Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0028Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0027Predvolanie na KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0026Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0025Postup KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0024Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0023Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0022Pochvala od FK na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0021Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0020Vykonanie pohovoru s rozhodcom ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0019Pochvala od FK na rozhodcov ObFZ.