Disciplinárna komisia
TO-DK-2017/2018-0003
Žiadosť o určenie pokuty
Andrej Lülei 1242828 - TJ Čeladince - na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu podľa DP čl. 37/6, DK uvoľňuje menovanému pozastavenie výkonu športu od 17.8.2016 (25 € - zberná faktúra).
Rozhodnutie: TO-DK-2017/2018-0003
Klub: TJ Čeľadince
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 06:41
Dátum vyriešenia: 11.08.2017 06:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Andrej Lülei DP čl.37/6 10 EUR 11.08.2017 06:42
POKUTY