Rozhodnutia
TO-DK-2017/2018-0050Odhlásenie družstva
TO-DK-2017/2018-0049Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0048Odstúpenie na ŠTK
TO-DK-2017/2018-0044Odstúpenie na ŠTK
TO-DK-2017/2018-0043Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0042Zmena trestu na P
TO-DK-2017/2018-0041Zmena trestu na P
TO-DK-2017/2018-0038Odhlásenie družstva
TO-DK-2017/2018-0037Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0036Pokles hráčov pod sedem
TO-DK-2017/2018-0035Zákaz výkonu funkcie R
TO-DK-2017/2018-0034Zákaz výkonu funkcie R
TO-DK-2017/2018-0033Nepokoje pri odchode do kabín
TO-DK-2017/2018-0032Zmena trestu na P
TO-DK-2017/2018-0031Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2017/2018-00282xŽK=ČK + HNS
TO-DK-2017/2018-0027Zmena trestu na P
TO-DK-2017/2018-0026Zmena trestu na P
TO-DK-2017/2018-0025Disciplinárne konanie
TO-DK-2017/2018-0024Zastavenie konania o odvolaní
TO-DK-2017/2018-0018Oneskorené nastúpenie na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0017Zmena trestu na P
TO-DK-2017/2018-0013Neoprávnený štart hráča
TO-DK-2017/2018-0012Odhlásenie družstva
TO-DK-2017/2018-0008Pokles hráčov pod 7
TO-DK-2017/2018-0007Nenastúpenie na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0006Oneskorené nastúpenie na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0005Pokles hráčév pod 7
TO-DK-2017/2018-0003Žiadosť o určenie pokuty