Rozhodnutia
TO-DK-2017/2018-0124Zapričínenie oneskorého začiatku stretnutia
TO-DK-2017/2018-0120Upozornenie KR ObFZ.
TO-DK-2017/2018-0119Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2017/2018-0113Odstúpenie R na KR
TO-DK-2017/2018-0111Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2017/2018-0106Odhlásenie družstva
TO-DK-2017/2018-0104Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2017/2018-0092Odmietnutie pokračovať v hre
TO-DK-2017/2018-0091Upustenie od uloženia DS
TO-DK-2017/2018-0086Začatie disciplinárneho konania
TO-DK-2017/2018-0083Uvoľnenie výkonu funkcie R
TO-DK-2017/2018-0082Disciplinárne konanie
TO-DK-2017/2018-0081Disciplinárne konanie
TO-DK-2017/2018-0080Disciplinárne konanie
TO-DK-2017/2018-0079Disciplinárne konanie
TO-DK-2017/2018-0078Zákaz výkonu funkcie R
TO-DK-2017/2018-0077Nenastúpenie na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0076Zmena trestu na P