Rozhodnutia
TO-DK-2017/2018-0176Disciplinárne konanie
TO-DK-2017/2018-0171Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2017/2018-0170Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2017/2018-0169Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2017/2018-0168Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0167Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0161Nenastúpenie na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0160Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0159Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2017/2018-0140Podmienečné upustenie od výkonu zbytku DS
TO-DK-2017/2018-0136Odhlásenie družstva - vylúčenie
TO-DK-2017/2018-0135Neoprávnený štart hráča