Rozhodnutia
TO-DK-2016/2017-0174Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0168Odhlásenie družstva- vylúčenie
TO-DK-2016/2017-0167Neoprávnený štart hráča
TO-DK-2016/2017-0165Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0159Nesprávny postup R
TO-DK-2016/2017-0157Pokles hráčov pod 7
TO-DK-2016/2017-0156Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0155Zmena trestu na P
TO-DK-2016/2017-0154Zmena trestu na P
TO-DK-2016/2017-0148Poriadková pokuta
TO-DK-2016/2017-0146Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0137Disciplinárne konanie
TO-DK-2016/2017-0136Zmena trestu na P
TO-DK-2016/2017-0127Nenastúpenie na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0126Pokles hráčov pod sedem