Rozhodnutia
TO-DK-2017/2018-0006Oneskorené nastúpenie na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0005Pokles hráčév pod 7
TO-DK-2017/2018-0003Žiadosť o určenie pokuty
TO-DK-2017/2018-0002Odstupné za hráča
TO-DK-2017/2018-0001Nezaplatenie odstupného