Rozhodnutia
TO-DK-2016/2017-0148Poriadková pokuta
TO-DK-2016/2017-0146Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0137Disciplinárne konanie
TO-DK-2016/2017-0136Zmena trestu na P
TO-DK-2016/2017-0127Nenastúpenie na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0126Pokles hráčov pod sedem
TO-DK-2016/2017-0119Oneskorené nastúpenie na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0117Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0113Nedostavenie sa na stretnutie