Rozhodnutia
TO-DK-2017/2018-0092Odmietnutie pokračovať v hre
TO-DK-2017/2018-0091Upustenie od uloženia DS
TO-DK-2017/2018-0086Začatie disciplinárneho konania
TO-DK-2017/2018-0083Uvoľnenie výkonu funkcie R
TO-DK-2017/2018-0082Disciplinárne konanie
TO-DK-2017/2018-0081Disciplinárne konanie
TO-DK-2017/2018-0080Disciplinárne konanie
TO-DK-2017/2018-0079Disciplinárne konanie
TO-DK-2017/2018-0078Zákaz výkonu funkcie R
TO-DK-2017/2018-0077Nenastúpenie na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0076Zmena trestu na P
TO-DK-2017/2018-0070Disciplinárne konanie
TO-DK-2017/2018-0069Zamietnutie žiadosti
TO-DK-2017/2018-0068Zmena trestu na P
TO-DK-2017/2018-0067Zmena trestu na P
TO-DK-2017/2018-0066Zmena trestu na P
TO-DK-2017/2018-0059Neoprávnený štart hráča
TO-DK-2017/2018-0058Zapričínenie oneskoreného zač.stretnutia
TO-DK-2017/2018-0050Odhlásenie družstva
TO-DK-2017/2018-0049Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2017/2018-0048Odstúpenie na ŠTK