Rozhodnutia
TO-DK-2016/2017-0091Nesprávny postup R
TO-DK-2016/2017-0083Zmena trestu na P
TO-DK-2016/2017-0080Pokles hráčév pod 7
TO-DK-2016/2017-0077Nesprávny postup R
TO-DK-2016/2017-0076Ukončenie disciplinárneho konania
TO-DK-2016/2017-0070Odhlásenie družstva- vylúčenie
TO-DK-2016/2017-0069Nenastúpenie na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0068Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0067Nenastúpenie na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0066Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0065Pokles hráčév pod 7
TO-DK-2016/2017-0064Zmena trestu na P
TO-DK-2016/2017-0062HNS asistenta trénera
TO-DK-2016/2017-0061Neoprávnený štart hráča
TO-DK-2016/2017-0060Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0059Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0056Začatie disciplinárneho konania
TO-DK-2016/2017-0055Začatie disciplinárneho konania
TO-DK-2016/2017-0054Zmena trestu na P
TO-DK-2016/2017-0053Nenastúpenie na stretnutie