Rozhodnutia
TO-DK-2016/2017-0119Oneskorené nastúpenie na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0117Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0113Nedostavenie sa na stretnutie
TO-DK-2016/2017-0091Nesprávny postup R
TO-DK-2016/2017-0083Zmena trestu na P
TO-DK-2016/2017-0080Pokles hráčév pod 7
TO-DK-2016/2017-0077Nesprávny postup R
TO-DK-2016/2017-0076Ukončenie disciplinárneho konania
TO-DK-2016/2017-0070Odhlásenie družstva- vylúčenie