Športovo-technická komisia
TO-STK-2017/2018-0006
Výnimky - zmeny hracieho dňa a ÚHČ dospelých v jesennej časti s. r. 2017/2018.
Výnimky - zmeny hracieho dňa a úradného hracieho času - jesenná časť s. r. 2017/2018: VI. liga: Čermany v sobotu v ÚHČ dospelých Chrabrany v sobotu v ÚHČ dospelých Nitrianska Streda v sobotu v ÚHČ dospelých Preseľany v sobotu v ÚHČ dospelých Rajčany v sobotu v ÚHČ dospelých Veľké Ripňany v sobotu v ÚHČ dospelých VII. liga: Čeľadince v sobotu v ÚHČ dospelých Horné Štitáre v sobotu v ÚHČ dospelých Nitrianska Blatnica v sobotu v ÚHČ dospelých Šalgovce v nedeľu o 10:30 hod. Hajná Nová Ves v nedeľu o 11:00 hod. Kamanová v nedeľu o 11:00 hod. Koniarovce v nedeľu o 11:00 hod. Krtovce v nedeľu o 11:00 hod. Orešany v nedeľu o 11:00 hod.
Rozhodnutie: TO-STK-2017/2018-0006
Dátum zaevidovania: 12.07.2017 10:10
Dátum vyriešenia: 12.07.2017 10:10
Stav: Vyriešené