Športovo-technická komisia
TO-STK-2017/2018-0004
Zlúčené družstvá mládeže v súťažnom ročníku 2017/2018.
Zlúčené družstvá mládeže v súťažnom ročníku 2017/2018. Starší žiaci – U15: ŠTK ObFZ Topoľčany schválila písomnú dohodu vytvorenia spoločného družstva žiakov U15 medzi TJ Slovan Preseľany a OFK Hrušovany v súťaži IV.liga-Ž-U15-ObFZ TO v súťažnom ročníku 2017/2018 na základe článku 28,ods.4-7 SP. Spoločný názov klubu v súťaži bude TJ Slovan Preseľany/OFK Hrušovany. Klub č.1: TJ Slovan Preseľany, klub č.2: OFK Hrušovany. V jesennej časti s.r. 2017/2018 budú hrať v Preseľanoch (v priebehu s.r. 2017/2018 sa môžu dohodnúť i na štadióne OFK Hrušovany) a zostavy do zápisu o stretnutí bude nahadzovať klubový manažér ISSF TJ Slovan Preseľany ! Nástupnícky FK – TJ Slovan Preseľany. ŠTK ObFZ Topoľčany schválila písomnú dohodu vytvorenia spoločného družstva žiakov U15 medzi OFK Chrabrany a TJ Družstevník Čermany v súťaži IV.liga-Ž-U15-ObFZ TO v súťažnom ročníku 2017/2018 na základe článku 28,ods.4-7 SP. Spoločný názov klubu v súťaži bude OFK Chrabrany/TJ Čermany. Klub č.1: OFK Chrabrany, klub č.2: TJ Družstevník Čermany. V jesennej časti s. r. 2017/2018 budú hrať v Chrabranoch a zostavy do zápisu o stretnutí bude nahadzovať klubový manažér ISSF OFK Chrabrany ! Nástupnícky FK – OFK Chrabrany. ŠTK ObFZ Topoľčany schválila písomnú dohodu vytvorenia spoločného družstva žiakov U15 medzi OFK Nitrianska Streda a TJ Čeladince v súťaži IV.liga-Ž-U15-ObFZ TO v súťažnom ročníku 2017/2018 na základe článku 28,ods.4-7 SP. Spoločný názov klubu v súťaži bude OFK Nitrianska Streda/TJ Čeladince. Klub č.1: OFK Nitrianska Streda, klub č.2: TJ Čeľadince. V jesennej časti s. r. 2017/2018 budú hrávať v Čeľadinciach a zostavy do zápisu o stretnutí bude nahadzovať klubový manažér ISSF TJ Čeľadince ! Nástupnícky FK – OFK Nitrianska Streda. ŠTK ObFZ Topoľčany schválila písomnú dohodu vytvorenia spoločného družstva žiakov U15 medzi OFK Kovarce a TJ Oponice v súťaži IV.liga-Ž-U115- ObFZ TO na základe článku 28, ods. 4-7 SP. Spoločný názov klubu v súťaži bude OFK Kovarce/TJ Oponice. Klub č.1: OFK Kovarce, klub č.2: TJ Oponice. V jesennej časti s. r. 2017/2018 budú hrať v Kovarciach a zostavy do zápisu o stretnutí bude nahadzovať klubový manažér ISSF OFK Kovarce ! Nástupnícky FK – OFK Kovarce. Mladší žiaci – U13: ŠTK ObFZ Topoľčany schválila písomnú dohodu vytvorenia spoločného družstva žiakov U13 medzi TJ Zlatý klas Urmince a TJ Rajčany v súťaži IV.liga-Ž-U13-ObFZ TO v súťažnom ročníku 2017/2018 na základe článku 28,ods.4-7 SP. Spoločný názov klubu v súťaži bude TJ Urmince/TJ Rajčany. Klub č.1: TJ Zlatý klas Urmince, klub č.2: TJ Rajčany. V jesennej časti s.r. 2017/2018 budú hrať v Urminciach a zostavy do zápisu o stretnutí bude nahadzovať klubový manažér ISSF TJ Zlatý klas Urmince ! Nástupnícky FK – TJ Zlatý klas Urmince. ŠTK ObFZ Topoľčany schválila písomnú dohodu vytvorenia spoločného družstva žiakov U13 medzi TJ Oponice a OFK Kovarce v súťaži IV.liga-Ž-U13-ObFZ TO v súťažnom ročníku 2017/2018 na základe článku 28,ods.4-7 SP. Spoločný názov klubu v súťaži bude TJ Oponice/OFK Kovarce. Klub č.1: TJ Oponice, klub č.2: OFK Kovarce. V jesennej časti s. r. 2017/2018 budú hrať v Oponiciach a zostavy do zápisu o stretnutí bude nahadzovať klubový manažér ISSF TJ Oponice ! Nástupnícky FK – TJ Oponice. ŠTK ObFZ Topoľčany schválila písomnú dohodu vytvorenia spoločného družstva žiakov U13 medzi OFK Práznovce a OFK Krnča v súťaži IV.liga-Ž-U13-ObFZ TO v súťažnom ročníku 2017/2018 na základe článku 28,ods.4-7 SP. Spoločný názov klubu v súťaži bude Práznovce/Krnča. Klub č.1: OFK Práznovce, klub č.2: OFK Krnča. V jesennej časti s. r. 2017/2018 budú hrávať v Práznovciach a zostavy do zápisu o stretnutí bude nahadzovať klubový manažér ISSF OFK Práznovce ! Nástupnícky FK – OFK Práznovce.
Rozhodnutie: TO-STK-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 04.07.2017 14:03
Dátum vyriešenia: 04.07.2017 14:04
Stav: Vyriešené