Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Mandúch
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2017/2018-0190Odhlásenie družstva dorastu z halového turnaja.
TO-STK-2017/2018-0189Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0188Odhlásenie družstva dospelých z halového turnaja.
TO-STK-2017/2018-0187Zmena hracieho dňa
TO-STK-2017/2018-0186Oznámenie ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2017/2018-0185Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2017/2018-0184Nedohrané stretnutie
TO-STK-2017/2018-0183Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0182Návrh na ocenenie funkcionára FK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2017/2018-0181Návrh na ocenenie funkcionára FK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2017/2018-0180Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0179Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0178Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0177Nedohrané stretnutie dospelých.
TO-STK-2017/2018-0176Žiadosť ŠTK ObFZ.
TO-STK-2017/2018-0175Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0174Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0173Nedohrané stretnutie dospelých.
TO-STK-2017/2018-0172Nedohrané stretnutie dospelých.
TO-STK-2017/2018-0171Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0170Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0169Zimný halový turnaj starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0168Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0167Zmena poradia stretnutí dospelých.
TO-STK-2017/2018-0166Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0165Nenastúpenie na stretnutie starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0164Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0163Dohrávané stretnutie mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0162Dohrávané stretnutie starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0161Dohrávané stretnutie starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0160Dohrávané stretnutie dospelých.
TO-STK-2017/2018-0159Dohrávané stretnutie dospelých.
TO-STK-2017/2018-0158Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0157Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0156Zimné halové turnaje.
TO-STK-2017/2018-0155Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0154Zimný halový turnaj starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0153Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0152Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0151Zmena temínu a UHČ.
TO-STK-2017/2018-0150Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0149Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0148Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0147Zimný halový turnaj starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0146Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0145Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2017/2018-0144Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2017/2018-0143Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2017/2018-0142Zimný halový turnaj starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0141Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.