Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Mandúch
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2016/2017-0261Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0260Kontumácia stretnutia mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0259Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2016/2017-0258Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0257Zmena strelcov gólov mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0256Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0255Opakované oneskorené nastúpenie na stretnutie.
TO-STK-2016/2017-0254Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0253Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0252Ponechanie termínu stretnutia dospelých.
TO-STK-2016/2017-0251Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0250Námietka proti štartu hráčov - starší žiaci.
TO-STK-2016/2017-0249Námietka proti štartu hráčov - starší žiaci.
TO-STK-2016/2017-0248Kontumácia stretnutia mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0247Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0246Oznam ŠTK ObFZ.
TO-STK-2016/2017-0245Zmeny hracích dní OFK Kovarce.
TO-STK-2016/2017-0244Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0243Kontumácia stretnutia mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0242Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0241Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0240Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0239Zmeny hracieho dňa a ÚHČ mladších žiakov v jarnej časti s.r. 2016/2017.
TO-STK-2016/2017-0238Zmeny hracieho dňa a ÚHČ starších žiakov v jarnej časti s.r. 2016/2017.
TO-STK-2016/2017-0237Zmeny hracieho dňa a ÚHČ dorastu v jarnej časti s.r. 2016/2017.
TO-STK-2016/2017-0235Zmena hracieho dňa a UHČ
TO-STK-2016/2017-0232Nenastúpenie na stretnutie žiakov.
TO-STK-2016/2017-0231Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0230Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2016/2017-0229Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0228Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0227Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0226Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0225Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0224Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0223Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0222Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0221Zmena hracieho dňa a ÚHČ dorastu.
TO-STK-2016/2017-0220Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0219Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0218Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0217Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0216Zmeny hracích dní a ÚHČ v jarnej časti s. r. 2016/2017.
TO-STK-2016/2017-0215Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0214Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0213Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0212Zmena ÚHČ žiakov.