Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Mandúch
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2018/2019-0019Zamietnutý striedavý štart mladšieho žiaka U13.
TO-STK-2018/2019-0018Zmena hracieho dňa žiakov.
TO-STK-2018/2019-0017Zmena poradia stretnutí dospelých.
TO-STK-2018/2019-0016Schválené striedavé štarty mladších žiakov.
TO-STK-2018/2019-0015Oznámenie ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2018/2019-0014Výnimky-zmeny hracích dní a ÚHČ starších a mladších žiakov v jesennej časti s.r. 2018/2019.
TO-STK-2018/2019-0013Zamietnutý striedavý štart mladšieho žiaka U13.
TO-STK-2018/2019-0012Schválené striedavé štarty starších žiakov U15.
TO-STK-2018/2019-0011Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2018/2019-0010Oznámenie ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2018/2019-0009Zmena hracieho dňa žiakov.
TO-STK-2018/2019-0008Oznámenie ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2018/2019-0007Výnimky-zmeny hracích dní a ÚHČ dospelých v jesennej časti s.r. 2018/2019.
TO-STK-2018/2019-0006Zlúčené družstvá mládeže v s. r. 2018/2019.
TO-STK-2018/2019-0005Zmena hracieho dňa žiakov.
TO-STK-2018/2019-0004Zaradenie družstiev prípravky do súťaží v s. r. 2018-2019 podľa losovacích čísiel.
TO-STK-2018/2019-0003Zaradenie družstiev starších a mladších žiakov do súťaží v s. r. 2018-2019 podľa losovacích čísiel.
TO-STK-2018/2019-0002Zaradenie družstiev dospelých do súťaži v s. r. 2018-2019 podľa losovacích čísiel.
TO-STK-2018/2019-0001Odhlásenie dorastu.