Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Mandúch
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2016/2017-0202Zmena v Adresári ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2016/2017-0201Oznam ŠTK ObFZ.
TO-STK-2016/2017-0200Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2016/2017-0199Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2016/2017-0198Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2016/2017-0197Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2016/2017-0196Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2016/2017-0195Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2016/2017-0194Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2016/2017-0193Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2016/2017-0192Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2016/2017-0191Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2016/2017-0190Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2016/2017-0189Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2016/2017-0188Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2016/2017-0187Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2016/2017-0186Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2016/2017-0185Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2016/2017-0184Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2016/2017-0183Halový turnaj dospelých.
TO-STK-2016/2017-0182Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0181Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0180Halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0179Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0178Halový turnaj starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0177Halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0176Halový turnaj starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0175Halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0174Halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0173Halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0172Halový turnaj starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0171Halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0170Halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0169Halový turnaj starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0168Halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0167Zmena poradia stretnutia dospelí.
TO-STK-2016/2017-0166Halové turnaje.
TO-STK-2016/2017-0165Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0164Halový turnaj starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0163Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0162Zmena poradia stretnutia dospelí.
TO-STK-2016/2017-0161Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0160Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0159Zmena poradia stretnutia žiakov.
TO-STK-2016/2017-0158Halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0157Zmena poradia stretnutia žiakov.
TO-STK-2016/2017-0156Vylúčenie družstva dorastu zo súťaže.
TO-STK-2016/2017-0155Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0154Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0153Halové turnaje.