Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Mandúch
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2016/2017-0300Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0299Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0298Termínová listina a hracie časy dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018.
TO-STK-2016/2017-0297Štartovné v súťažnom ročníku 2017/2018.
TO-STK-2016/2017-0296Prihlášky do súťažného ročníka 2017/2018.
TO-STK-2016/2017-0295Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0294Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0293Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0292Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0291Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0290Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0289Kontumácia stretnutia dorastu.
TO-STK-2016/2017-0287Odpočítanie bodov po skončení s.r.2016/2017 - dospelí.
TO-STK-2016/2017-0286Kontumácia stretnutia dorastu.
TO-STK-2016/2017-0285Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0284Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0283Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0282Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0281Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0280Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0279Zmena hracieho dňa a ÚHČ dorastu.
TO-STK-2016/2017-0278Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2016/2017-0277Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0276Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0275Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0274Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0273Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0272Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0271Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých a mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0270Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0269Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0268Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0267Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0266Zmena ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0265Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0263Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0262Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0261Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0260Kontumácia stretnutia mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0259Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2016/2017-0258Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0257Zmena strelcov gólov mladších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0256Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0255Opakované oneskorené nastúpenie na stretnutie.
TO-STK-2016/2017-0254Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0253Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0252Ponechanie termínu stretnutia dospelých.
TO-STK-2016/2017-0251Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.