Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Mandúch
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2016/2017-0334Aktív ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2016/2017-0331Farba dresov.
TO-STK-2016/2017-0330Stretnutie víťaza VI. a VII.ligy v s. r. 2016/2017.
TO-STK-2016/2017-0329Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0328Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0327Vyradenie družstva starších žiakov zo súťaže.
TO-STK-2016/2017-0326Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0325Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0324Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0323Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0322Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0321Neoprávnený štart hráča - žiaci.
TO-STK-2016/2017-0320Zmena ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0319Odpočítanie bodov po skončení s.r.2016/2017 - dospelí.
TO-STK-2016/2017-0318Finálové stretnutie o majstra ObFZ Topoľčany v kategórií mladších žiakov za s. r. 2016/2017.
TO-STK-2016/2017-0317Organizačné pokyny k prihláseniu družstiev do súťaží riadených ŠTK ObFZ Topoľčany v súťažnom ročníku 2017/2018.
TO-STK-2016/2017-0316Zamietnutá žiadosť o zmenu hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0315Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0314Zmena ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0313Zmena ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0312Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0311Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0310Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0309Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0308Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0307Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0306Zmena ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0305Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0304Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2016/2017-0303Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0302Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0301Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0300Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0299Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0298Termínová listina a hracie časy dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018.
TO-STK-2016/2017-0297Štartovné v súťažnom ročníku 2017/2018.
TO-STK-2016/2017-0296Prihlášky do súťažného ročníka 2017/2018.
TO-STK-2016/2017-0295Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0294Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0293Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2016/2017-0292Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0291Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2016/2017-0290Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2016/2017-0289Kontumácia stretnutia dorastu.
TO-STK-2016/2017-0287Odpočítanie bodov po skončení s.r.2016/2017 - dospelí.
TO-STK-2016/2017-0286Kontumácia stretnutia dorastu.
TO-STK-2016/2017-0285Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.