Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Mandúch
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2017/2018-0211Mladší žiaci - U13 - jarná časť súťažného ročníka 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0210Starší žiaci U15 - jarná časť súťažného ročníka 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0209Žrebovacie číslo a zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0208Žrebovacie čísla žiakov.
TO-STK-2017/2018-0207Zmeny hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0206Žrebovacie číslo a zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0205Žrebovacie číslo a zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0204Žrebovacie číslo a zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0203Mladší žiaci - začlenenie družstiev do skupín v jarnej časti s. r. 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0202Starší žiaci - začlenenie družstiev do skupín v jarnej časti s. r. 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0201Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0200Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0199Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0198Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0197Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0196Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0195Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0194Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0193Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0192Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0191Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0190Odhlásenie družstva dorastu z halového turnaja.
TO-STK-2017/2018-0189Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0188Odhlásenie družstva dospelých z halového turnaja.
TO-STK-2017/2018-0187Zmena hracieho dňa
TO-STK-2017/2018-0186Oznámenie ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2017/2018-0185Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2017/2018-0184Nedohrané stretnutie
TO-STK-2017/2018-0183Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0182Návrh na ocenenie funkcionára FK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2017/2018-0181Návrh na ocenenie funkcionára FK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2017/2018-0180Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0179Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0178Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0177Nedohrané stretnutie dospelých.
TO-STK-2017/2018-0176Žiadosť ŠTK ObFZ.
TO-STK-2017/2018-0175Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0174Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0173Nedohrané stretnutie dospelých.
TO-STK-2017/2018-0172Nedohrané stretnutie dospelých.
TO-STK-2017/2018-0171Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0170Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0169Zimný halový turnaj starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0168Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0167Zmena poradia stretnutí dospelých.
TO-STK-2017/2018-0166Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0165Nenastúpenie na stretnutie starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0164Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0163Dohrávané stretnutie mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0162Dohrávané stretnutie starších žiakov.