Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Mandúch
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2017/2018-0125Predvolanie na ŠTK ObFZ.
TO-STK-2017/2018-0124Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0123Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0122Odhlásenie družstva dospelých zo súťaže.
TO-STK-2017/2018-0121Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2017/2018-0120Námietka proti štartu hráča.
TO-STK-2017/2018-0119Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0118Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2017/2018-0117Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0116Zimný halový turnaj mladších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0115Zimný halový turnaj starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0114Zimný halový turnaj dospelých.
TO-STK-2017/2018-0113Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0112Námietka proti štartu hráča.
TO-STK-2017/2018-0111Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0110Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0109Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0108Zmena hracieho dňa a hracieho času dospelých.
TO-STK-2017/2018-0107Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2017/2018-0106Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0104Oprava strelcov gólov v stretnutí starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0103Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0102Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0101Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0100Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0099Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0098Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2017/2018-0097zmena hracieho dňa a času dospelých.
TO-STK-2017/2018-0096Zmena hracieho dňa a času žiakov.
TO-STK-2017/2018-0095Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0094Odhlásenie družstva dospelých zo súťaže.
TO-STK-2017/2018-0093Zmena hracieho dňa a UHČ žiakov
TO-STK-2017/2018-0092Zmena hracieho dňa
TO-STK-2017/2018-0091Odloženie stretnutia
TO-STK-2017/2018-0090Odloženie stretnutia
TO-STK-2017/2018-0089Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0088Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0087Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0086Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0085Zmena hracieho času dospelých.
TO-STK-2017/2018-0084Nedohrané stretnutie dospelých.
TO-STK-2017/2018-0083Nedohrané stretnutie dospelých.
TO-STK-2017/2018-0082Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0081Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0080Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0079Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0078Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0077Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0076Nedohrané stretnutie dospelých.