Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Mandúch
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2017/2018-0025zmena hracieho dňa a UHČ U13
TO-STK-2017/2018-0024zmena hracieho dňa a UHČ U13
TO-STK-2017/2018-0022Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0021Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0020Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0019Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0018Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2017/2018-0017Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0016Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2017/2018-0015Výnimky - zmeny hracieho dňa a ÚHČ dospelých v jesennej časti s. r. 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0014Zmena v Adresári ŠTK ObFZ Topoľčany pre s.r. 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0013Zmena hracieho dňa dospelých.
TO-STK-2017/2018-0012Zmena v Adresári ŠTK ObFZ Topoľčany pre s.r. 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0011Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0010Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0009Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0008Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0007Oznámenie ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2017/2018-0006Výnimky - zmeny hracieho dňa a ÚHČ dospelých v jesennej časti s. r. 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0005Oznámenie ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2017/2018-0004Zlúčené družstvá mládeže v súťažnom ročníku 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0003Začiatky jesennej a jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0002Zaradenie FK do jednotlivých súťaží ObFZ Topoľčany podľa losovacieho čísla v súťažnom ročníku 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0001Zmena ÚHČ dospelých.