Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Mandúch
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2017/2018-0298Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0297Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0296Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0295Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0294Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0293Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0292Spoločné družstvá.
TO-STK-2017/2018-0291Aktív ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2017/2018-0290Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0289Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0288Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0287Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0286Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0285Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0284Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0283Nenávratný štarovný vklad.
TO-STK-2017/2018-0282Oznámenie ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2017/2018-0281Vekové kategórie v súťažnom ročníku 2018/2019.
TO-STK-2017/2018-0280Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2017/2018-0279Termínová listina - jesenná a jarná časť súťažného ročníka 2018/2019.
TO-STK-2017/2018-0278Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0277Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2017/2018-0276Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2017/2018-0275Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0274Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2017/2018-0273Kontumácia stretnutia dospelých.
TO-STK-2017/2018-0272Kontumácia stretnutia starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0271zmena hracieho dňa a UHČ dospelí
TO-STK-2017/2018-0270Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0269Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2017/2018-0268Prihláška na turnaj U10.
TO-STK-2017/2018-0267Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0266Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0265Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0264Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2017/2018-0263Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0262Miesto organizácie turnaja U10.
TO-STK-2017/2018-0261Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0260Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0259Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0258Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0257Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0256Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0255Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0254Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0253Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0252Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0251Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0250Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2017/2018-0249Vylúčenie družstva dospelých zo súťaže.