Športovo-technická komisia
Členovia
Marián Mandúch
František Lukačovič
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-STK-2017/2018-0241Odstúpenie družstva dospelých na doriešenie DK ObFZ.
TO-STK-2017/2018-0240Predvolanie na ŠTK ObFZ.
TO-STK-2017/2018-0239Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0238Podnet na neoprávnený štart hráča.
TO-STK-2017/2018-0237Zmena v Adresári Rozpisu ObFZ Topoľčany pre s.r. 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0236Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0235Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0234Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0233Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0232Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0231Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0230Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0229Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0228Zmena ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0227Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0226Nariadenie ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2017/2018-0225Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0224Odhlásenie družstva starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0223Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0222Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0221Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0220Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2017/2018-0219Odhlásenie družstva starších žiakov.
TO-STK-2017/2018-0218zmena hracieho dňa a UHČ dospelých
TO-STK-2017/2018-0217Dohrávka 17.kola VI.liga - ObFZ TO - dospelí.
TO-STK-2017/2018-0216Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0215Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2017/2018-0214Zmena hracieho dňa a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2017/2018-0213Zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0212Zmeny hracích dní a ÚHČ dospelých.
TO-STK-2017/2018-0211Mladší žiaci - U13 - jarná časť súťažného ročníka 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0210Starší žiaci U15 - jarná časť súťažného ročníka 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0209Žrebovacie číslo a zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0208Žrebovacie čísla žiakov.
TO-STK-2017/2018-0207Zmeny hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0206Žrebovacie číslo a zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0205Žrebovacie číslo a zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0204Žrebovacie číslo a zmena hracieho dňa a ÚHČ žiakov.
TO-STK-2017/2018-0203Mladší žiaci - začlenenie družstiev do skupín v jarnej časti s. r. 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0202Starší žiaci - začlenenie družstiev do skupín v jarnej časti s. r. 2017/2018.
TO-STK-2017/2018-0201Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0200Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0199Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0198Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0197Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0196Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0195Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0194Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0193Halový turnaj dorastu.
TO-STK-2017/2018-0192Halový turnaj dorastu.