Matričná komisia
TO-MK-2016/2017-0002
Nahlásenie IBAN-u.
Matričná komisia ObFZ: Žiada TJ Rajčany a OFK Kuzmice o urýchlené nahlásenie obratom číslo IBAN-u cez ISSF na SFZ, alebo na emailovú adresu: sekretár@obfztopolcany.sk .
Rozhodnutie: TO-MK-2016/2017-0002
Dátum zaevidovania: 19.01.2017 10:01
Dátum vyriešenia: 19.01.2017 10:01
Stav: Vyriešené