Komisia rozhodcov
Členovia
Marek Mokoš
Tajomníci
Rozhodnutia
TO-KR-2017/2018-0002Školenie nových rozhodcov futbalu.
TO-KR-2017/2018-0001Zimný doškolovací seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany.