Rozhodnutia
TO-KR-2017/2018-0044Školenie nových rozhodcov futbalu.
TO-KR-2017/2018-0043Žiadosť KR ObFZ Topoľčany.
TO-KR-2017/2018-0042Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0041Pochvala od FK na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0040Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0039Školenie nových rozhodcov futbalu.
TO-KR-2017/2018-0038Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0037Fyzické previerky rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0036Pochvaly od FK na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0035Ukončenie činnosti rozhodcu ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0034Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0033Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0032Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0031Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0030Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0029Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0028Predvolanie na KR ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0027Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0026Pochvala od FK na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0025Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0024Sťažnosť na výkon rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0023Upozornenie rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0022Upozornenie pre rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0021Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0020Pohovor s rozhodcom ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0019Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0018Pochvaly od FK na rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0017Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0016Noví vyškolení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0015Upozornenie pre rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0014Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0013Ukončenie činnosti rozhodcu ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0012Ospravedlnenie.
TO-KR-2017/2018-0011Ospravedlnenie.
TO-KR-2017/2018-0010Zastavená činnosť R ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0009Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0008Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0007Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0006Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0005Predvolanie na KR ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0004Prerušenie aktívnej činnosti rozhodcu ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0003Upozornenie rozhodcov ObFZ.
TO-KR-2017/2018-0002Školenie nových rozhodcov futbalu.
TO-KR-2017/2018-0001Zimný doškolovací seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Topoľčany.