Rozhodnutia
TO-KR-2018/2019-0017Predvolanie na KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0016Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0015Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0014Oznámenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0013Vetovanie rozhodcu.
TO-KR-2018/2019-0012Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0011Oznamy KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0010Školenie nových rozhodcov futbalu.
TO-KR-2018/2019-0009Vetovanie rozhodcov.
TO-KR-2018/2019-0008Zásady pre činnosť rozhodcu.
TO-KR-2018/2019-0007Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0006Školenie nových rozhodcov futbalu.
TO-KR-2018/2019-0005Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0003Oznámenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0002Oznámenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0001Oznámenie KR ObFZ.