Live center
04.08.2018 17:30   o 16d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
11.08.2018 17:30   o 23d13h45m20s
11.08.2018 17:30   o 23d13h45m20s
11.08.2018 17:30   o 23d13h45m20s
11.08.2018 17:30   o 23d13h45m20s
12.08.2018 11:00   o 24d7h15m20s
12.08.2018 17:30   o 24d13h45m20s
12.08.2018 17:30   o 24d13h45m20s
12.08.2018 17:30   o 24d13h45m20s
18.08.2018 17:00   o 30d13h15m20s
18.08.2018 17:00   o 30d13h15m20s
18.08.2018 17:00   o 30d13h15m20s
18.08.2018 17:00   o 30d13h15m20s
04.08.2018 17:30   o 16d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
05.08.2018 17:30   o 17d13h45m20s
11.08.2018 17:30   o 23d13h45m20s
11.08.2018 17:30   o 23d13h45m20s
11.08.2018 17:30   o 23d13h45m20s
11.08.2018 17:30   o 23d13h45m20s
12.08.2018 11:00   o 24d7h15m20s
12.08.2018 17:30   o 24d13h45m20s
12.08.2018 17:30   o 24d13h45m20s
12.08.2018 17:30   o 24d13h45m20s
18.08.2018 17:00   o 30d13h15m20s
18.08.2018 17:00   o 30d13h15m20s
18.08.2018 17:00   o 30d13h15m20s
18.08.2018 17:00   o 30d13h15m20s
Súťaže
Komisie
TO-STK-2018/2019-0008Oznámenie ŠTK ObFZ Topoľčany.
TO-STK-2018/2019-0007Výnimky-zmeny hracích dní a ÚHČ dospelých v jesennej časti s.r. 2018/2019.
TO-STK-2018/2019-0006Zlúčené družstvá mládeže v s. r. 2018/2019.
TO-STK-2018/2019-0005Zmena hracieho dňa žiakov.
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
TO-KR-2018/2019-0006Školenie nových rozhodcov futbalu.
TO-KR-2018/2019-0005Upozornenie KR ObFZ.
TO-KR-2018/2019-0003Oznámenie KR ObFZ.
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy